دفاع عباس عبدی از وعده رئیسی برای از بین بردن فقر مطلق/ فقط بگویید اگر موفق نشدید مسئولش کیست؟

این ایده درستی است، ولی مستلزم سرمایه‌گذاری نیز هست. بدون پول نمی‌توان شغل ایجاد کرد، بنابراین امیدواریم که دولت محترم در اولین فرصت چند موضوع را به روشنی توضیح دهد.

دیدگاه ها 2

درباره این مطلب دیدگاهی ارسال کنید